PÁLYÁZATOK | Közvilágítási oszlopok hasznosítása
Közvilágítási oszlopok hasznosítása
2018-02-16 12:37:00BFVK Zrt.
Budapest Főváros közigazgatási területén közúti közvilágítási oszlopok tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése céljából történő hasznosítás 5 év határozott időtartamra.


Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint lebonyolító Budapest Főváros Önkormányzata, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából pályázatot hirdet:

Budapest Főváros közigazgatási területén közúti közvilágítási oszlopok tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése céljából történő hasznosítás 5 év határozott időtartamra. A hasznosítás minden olyan közúti közvilágítási oszlop hasznosítására irányul, amelynek tulajdonosai Budapest Főváros Önkormányzata, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tulajdonában vannak és nem alumínium, illetve, fa oszlopok, stíl berendezések, valamint 8 méteres magassághatár alatti közvilágítási tartószerkezetek, és amelyeken a pályázati eljárás alapján megkötendő szerződés feltételei szerint ezen eszközök elhelyezhetőek. Nem helyezhető el a pályázati eljárás célja szerinti eszköz a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2.§ 5. pontja alapján, a Budapest fővárosnak az UNESCO Világörökséghez tartozó területe műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 960.488/1989 KHÉM és 58407/1989. MM miniszteri határozatokban foglalt, Budapest világörökségi részét képező területeken, valamint Budapest belvárosában a József Attila úton, Károly körúton, Múzeum körúton és a Duna által határolt területeken.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következő elérhetőségeken kérhető: BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatósága: foki.reka@bfvk.hu címen, míg telefonon a +361-325-2481 számon munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el.

Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázatot az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonni. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról a részletes pályázati kiírást megvásárlókat az általuk megadott elektronikus elérhetőségen értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:
 
  • a) Helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.
  • b) Beérkezés ideje: 2018. március 20. 10:00 óráig.
  • c) Módja: személyesen vagy futárszolgálattal.
  • d) Bontás: zártkörű közjegyző jelenlétében.


(x)