PÁLYÁZATOK | Kiemelkedő fogyasztóvédelmi gyakorlat díj – 2017
Kiemelkedő fogyasztóvédelmi gyakorlat díj – 2017
2017-05-12 09:53:00BBT
A fogyasztóbarát vállalati szemléletet és a kiemelkedő gyakorlatokat népszerűsítő, egyszersmind azokat jutalmazó díjat alapított a Budapesti Békéltető Testület.

A díj célja, hogy a vállalkozások jó fogyasztóvédelmi gyakorlatainak megismertetésén és bemutatásán keresztül hívja fel a nyilvánosság figyelmét az együttműködő vállalati magatartás jelentőségére. Az ugyanis kiemelten fontos mind a fogyasztói jogok érvényre juttatása, a fogyasztói bizalom megteremtése és megőrzése szempontjából, és jelentős szerepet kap a békéltető testületi eljárásban is.

A fogyasztóbarát vállalkozások szerepe egyre inkább felértékelődik. Amelyik cég termékében, szolgáltatásában, egyezségre való törekvésében megbízhat a fogyasztó még egy későbbi vita esetén is, sokkalta nagyobb eséllyel tarthatja meg ügyfeleit és kerüli el azok esetleges elvesztését. Ellenkező esetben könnyen számolhat mind a bizalomvesztéssel, mind pedig a forgalma visszaesésével vagy akár jóhírneve elvesztésével. Ki kell emelni, hogy a Budapesti Békéltető Testület eljárásában a vállalkozások együttműködőek, amelyeknek köszönhetően a Testület eredményesen vesz részt a fogyasztók és cégek közötti viták megoldásában.

Ezáltal tisztában lesznek a piacon lévő más gazdasági szereplők által követett irányokkal, a kialakult fogyasztóvédelmi trendekkel, és akár egymástól is tanulva fejleszthetik tovább saját fogyasztóvédelmi tevékenységüket. Mindezekkel az érintett vállalkozások is hozzájárulnak a tudatos fogyasztói magatartás széleskörű elterjesztéséhez.

A "Jó gyakorlatok a fogyasztóvédelemben" c. pályázaton bármelyik magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás részt vehet, a meghirdetett két kategóriában ("kereskedelem" vagy "szolgáltatások").

Feladatuk, hogy bemutassák pályázati anyagukban saját fogyasztóvédelmi gyakorlataikat, amelyek alkalmasak az értékteremtésre és ezen belül akár a békéltető testületekkel folytatott együttműködések bemutatására, és népszerűsítésére a vállalkozások és a fogyasztók körében.

A javasolt pályázati elemekben szerepel többek között a videók (például: kisfilmek, reklámok, interjúk), az ügyfelek és leendő ügyfelek tájékoztatását segítő fogyasztói anyagok (plakátok, brossúrák, online tájékoztató anyagok, stb.), vagy saját belső, a szakmaiság erősítésére irányuló gyakorlatok (képzések, egyebek), fogyasztóvédelmi sikertörténetek dokumentálása és bemutatása. Ugyanakkor ez csak példálózó jellegű felsorolás és a pályázók teljesen szabad kezet kapnak, hogy a fentiekből egyet, többet, valamennyit vagy akár saját ötletük alapján új elemeket is szerepeltetnek pályázatukban.

A pályázatok benyújtására a Testület e-mail címére (bekelteto.testulet@bkik.hu) és postacímére (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) történő megküldés útján van lehetőség legkésőbb 2017. november 15-ig, a "Jó gyakorlatok a fogyasztóvédelemben - pályázat" c. tárgy feltüntetésével. Az értékelésre legkésőbb 2017. november 30-ig kerül sor. Az öttagú zsűri értékelése alapján pedig a legszínvonalasabb pályázati anyagokat benyújtó vállalkozások a "Kiemelkedő fogyasztóvédelmi gyakorlat - 2017." c. díjban részesülnek, sajtónyilvános eseményen.

Vállalkozások nélkül nincsen hatékony fogyasztóvédelem. A fogyasztóknak pedig a cégekbe vetett bizalma kulcsfontosságú szerepet kap az egyre jobban kiéleződő gazdasági versenyben. A "Jó gyakorlatok a fogyasztóvédelemben" c. pályázat, és az ott induló vállalkozások maguk is hozzájárulhatnak a Magyarország V. középtávú Fogyasztóvédelmi Politikájában foglalt célok eléréséhez és teljesüléséhez. Kiemelt szerepet kap ugyanis a vállalkozások jogkövető magatartásának preventív és alternatív eszközök útján történő elősegítése, ezzel együtt a fogyasztói bizalom és tudatosság erősítése.