KUTATÁSOK | Női vezetők aránya
Női vezetők aránya
2017-07-25 13:33:00



Bevezető

GKI
A szociológiai és szervezeti magatartással foglalkozó hazai és a nemzetközi szakirodalom egyik fontos témája a női egyenjogúság megvalósulása az üzleti életben.

A nők ranglétrán való előrehaladásának jellemző problémája az üvegplafon-hatás. Eszerint egyes vezetői szintek azért nem érhetők el a hölgyek számára, mert létezik velük szemben egyfajta diszkrimináció. A GKI Zrt. májusi vállalati felmérésében (1081 válaszoló) ennek járt utána: megkérdeztük a cégeket, hogy milyen arányban vannak jelen a nők a felső-, illetve középvezetésben.

A vállalkozásoknál a felsővezetők körében 30% a nők aránya, míg a középvezetőknél 33%. Vagyis a nők részesedése számarányuknál alacsonyabb, emellett a "gyengébb nemnek" kissé még nehezebb felsővezetővé válni, mint középvezetővé.

A vállalati létszám növekedésével a felső vezetésben emelkedik a nők aránya. A kisvállalatoknál 26%, az 50-150 fő közötti cégeknél 32%, a 150-250 közöttieknél 30%, míg a nagyvállalatoknál 35% a nők súlya a felső vezetésben. Ugyanakkor a kisvállalatok csaknem felénél 10% alatti a női felsővezetők aránya, ez a 250 fő feletti vállalatok csak ötödénél jellemző. A középvezetők esetében hasonló trend rajzolódik ki: a méret növekedésével párhuzamosan nagyobb a nők szerepe: a 21-50 fő közötti cégeknél 30%, a 51-150 fős vállalkozásoknál 33%, a 151-250 fő közötti vállalatoknál 32%, míg a nagyvállalatoknál 37% az arány.

A "férfiasabb" tevékenységek esetében (építő-, gép-, fémipar) a női felsővezetők aránya alacsonyabb. Leegyszerűsítve, ahol többségben férfi a beosztott, akik ráadásul (a nők számára megterhelő) fizikai munkát végeznek, ott a vezető is inkább férfi. A női felsővezetők aránya az élelmiszeriparban a legnagyobb (76%). Jelentős a súlyuk továbbá a könnyűiparban (36%), az üzleti szolgáltatások területén (37%), továbbá a kereskedelemben (33%). A női középvezetők esetében az ágazatok közötti különbségek kevésbé kirívók, mint a felsővezetőknél, több ágazatban is jelentős arányban vannak képviselve a hölgyek: leginkább az üzleti szolgáltatásokban (43%) és a könnyűiparban (48%). Kiemelkedő továbbá a súlyuk a kereskedelemben (40%), az élelmiszer- és a vegyiparban (37-36%).