KUTATÁSOK | 2021-ben több ember használ majd mobiltelefont, mint bankszámlát
2021-ben több ember használ majd mobiltelefont, mint bankszámlát
2017-02-24 16:37:00Bevezető

Cisco
A Cisco Visual Networking Index mobil adatforgalomra vonatkozó 2016-2021-es előrejelzése szerint a globális mobil adatforgalom a 2021-ig 7-szeresére emelkedik.

A növekedés elsősorban a mobilfelhasználók, az okostelefonok, valamint az IoT-kapcsolatok számának jelentős növekedésére, az egyre gyorsabb hálózatokra és a mobilvideók terjedésére vezethető vissza. Az előrejelzés szerint 2021-re több ember használ majd mobiltelefont (5,5 milliárd), mint bankszámlát (5,4 milliárd).

A 4G hálózatokat hamarosan az 5G kapcsolatok váltják fel, amelyek átfogó telepítése várhatóan 2020-tól kezdődik. A Cisco előrejelzése szerint az 5G kapcsolatok a teljes mobil adatforgalom 1,5 százalékát teszik majd ki 2021-ben, és 4,7-szer több forgalmat generálnak majd, mint egy átlagos 4G kapcsolat.

A tanulmány szerint a mobil adatforgalom világszerte jelentős mérföldkövekhez érkezik 2021-re:
 
 • A mobil adatforgalom a teljes IP-alapú adatforgalom 20 százalékát teszi majd ki, ez az arány 2016-ban csupán 8 százalék volt.
 • 1,5 mobileszköz személyenként. Közel 12 milliárd mobileszköz lesz használatban 2021-re, beleértve az M2M modulokat is. Ez a szám 2016-ban 8 milliárd volt.
 • 2021-re a mobilhálózatok sebessége a 2016-ban mért 6,8 Mbp/s-ról háromszorosára, 20,4 Mbp/s-ra növekszik.
 • A gép-gép (M2M) kapcsolatok 29 százalékát teszik majd ki a teljes mobil adatforgalomnak - ez az arány 5 százalék volt 2016-ban. Az IoT és az alkalmazások terjedése révén az M2M kapcsolatok számítanak majd a leggyorsabban növekvő mobil adatkapcsolatnak.
 • A 4G hálózatok a mobilkapcsolatok 58 százalékát támogatják majd 2021-ben. Ez a szám 2016-ban 26 százalék volt, és a teljes mobil adatforgalom 79 százalékát tette ki.
 • A mobileszközök 50 százaléka okostelefon lesz 2021-ben (6,2 milliárd darab) - az okostelefonok száma 2016-ban 3,6 milliárd volt.


Kelet-közép európai regionális trendek

Kelet-közép Európában 2016 és 2021 között 6-szorosára bővül a mobil adatforgalom. A növekedés üteme közel kétszer olyan gyors lesz, mint a vezetékes IP-forgalom esetében.

Míg 2016-ban a régió népességének 81%-ka volt mobilfelhasználó, 2021-ban ez a szám 83% lesz.

2021-ban a videó adja majd a régió mobil adatforgalmának 79%-át. Ez az arány 2016-ban 60% volt.

2021-re a régió teljes mobil adatforgalmának 88%-át az okostelefonok fogják generálni. Ez az arány 77% volt 2016-ban.

A 4G hálózatok forgalma 2016 és 2021 között 11-szeresére emelkedik, és szemben a 2016-os 46,5%-kal a 2021-es teljes mobil adatforgalom 87%-át teszi majd ki.

A felhőalapú alkalmazások 2021-ben a teljes mobil adatforgalom 92%-át adják majd a régióban, szemben a 2016. évi 85%-kal.

Az M2M adatforgalom 2016 és 2021 között a 16-szorosára emelkedik, és 2021-re a teljes mobil adatforgalom 4%-át teszi ki.

2021-re 55,6 millió testen viselhető eszköz lesz használatban a régióban, amelyből 4,2 millió rendelkezik majd beépített mobilkapcsolattal.

További globális trendek

1. Mobil adatközpontok forgalmának növekedése
 
 • 2021-re a mobil adatforgalom eléri majd a 49 exabájtot havonta (1 exabájt = 1 millió terabájt), amely 122-szer több, mint a 2011-2021 közötti időszakban generált mobil adatforgalom összesen.


2. Az élő videók arányának növekedése a mobileszközökön
 
 • 2016 és 2021 között a mobilvideó aránya 8,7-szeresére emelkedik majd. Ez a legnagyobb növekedési ráta a mobilalkalmazások kategóriájában. 2021-ben a videó adja majd a mobil adatforgalom 78 százalékát.
 • Az élő videók aránya 39-szeresére növekszik majd 2016 és 2021 között, és a globális mobil adatforgalom 5 százalékát teszi majd ki.


3. A virtuális valóság (VR) és kiterjesztett valóság (AR) terjedése
 
 • A VR megoldások egy szimulált környezetbe kalauzolják a felhasználókat, az AR pedig a technológia kiterjesztése a való világra.
 • A VR megoldásokhoz kapcsolódó alkalmazások jelentősen hozzájárulnak a testen viselhető eszközök terjedéséhez. A VR szemüvegek száma például a 2016-os 18 millióról várhatóan ötszörösére, közel 100 millióra növekszik 2021-re.
 • A globális VR forgalom 11-szeresére, 140 petabájt/hónap mennyiségre növekszik 2021-re - 2016-ban ez a mennyiség 13,3 petabájt volt havonta.
 • A globális AR forgalom havonta 21 petabájtra növekszik 2021-re, amely 7-szeres növekedés a 2016-ban mért 3 petabájt havi forgalmi értékhez képest.


4. A testen viselhető eszközök révén növekszik az M2M kapcsolatok száma
 
 • A Cisco becslése szerint a testen viselhető eszközök száma 3-szorosára, 325 millióról 929 millióra növekszik 2016 és 2021 között.
 • A beépített mobilkapcsolattal rendelkező testen viselhető eszközök száma 69 millióra növekszik 2021-re - az a szám 11 millió volt 2016-ban.


5. A mobil adatforgalom tehermentesítése Wi-Fi hálózatok által
 
 • 2016-ban a teljes mobil adatforgalom 60 százalékát tehermentesítették a Wi-Fi hálózatok, ez az arány 2021-ben 63 százalék lesz.
 • A mobil hálózatokat tehermentesítő (offload) Wi-Fi forgalom havi szinten (10,7 exabájt) 2016-ben meghaladta a havi mobil adatforgalom mennyiségét (7,2 exabájt).
 • A Wi-Fi hotspotok száma 6-szorosára növekszik az elkövetkező 5 év során. 2016-ban 94 millió hozzáférési pont volt, 2021-ben ezek száma várhatóan eléri az 541 milliót.
 • A csak Wi-Fi képes készülékek, és a Wi-Fire csatlakozó mobileszközök által generált forgalom mennyisége a teljes IP-alapú adatforgalom közel felét (49%) teszi majd ki 2021-ben. Ez az arány 2016-ban 42% volt.


A Cisco VNI mobil adatforgalomra vonatkozó előrejelzésének módszertana

A Cisco VNI mobil adatforgalomra vonatkozó 2016-2021-es tanulmánya független elemzők előrejelzésein, valamint a tényleges mobil adatforgalmat felmérő vizsgálatok eredményein alapul. Erre épülnek a Cisco saját becslései többek között a mobil alkalmazások terjedésére és az átviteli sebességre vonatkozóan. A Cisco VNI előrejelzései olyan fontos tényezőket is figyelembe vesznek, mint a mobil szélessávú hálózatok sebessége és az eszközök számítási teljesítménye.