KUTATÁSOK | Hosszú út vezet még a Kelet-Közép Európában működő cégek versenyképességéig
Hosszú út vezet még a Kelet-Közép Európában működő cégek versenyképességéig
2015-04-21 12:45:00Bevezető

TARGET Executive Search
25 évvel a rendszerváltás után több tényező is akadályozza a Kelet-Közép-Európában működő cégek versenyképességét.

Egy most közzétett kutatás szerint a régióban dolgozó külföldiek elsősorban a bürokrácia csökkentésében, a korrupció felszámolásában, az ügyfél-orientáltság fokozásában és a nagyobb vezetői felelősségvállalás terén érzik a fejlődés szükségességét. A TARGET Executive Search megbízásából a GfK, valamint a CEU Business School által, mintegy 1000 vállalati vezető megkérdezésével végzett kutatás alapján a vezetők munkához való etikus és elkötelezett hozzáállását, a női munkavállalók attitűdjét, valamint az erős személyes kommunikációs készségeket tekintik az itt működő cégek erősségének. Ahhoz azonban a régió cégeinek még sokat kell tenniük, hogy beváltsák a nem utolsósorban saját maguk által támasztott elvárásokat.

A TARGET Executive Search személyzeti tanácsadó cég a "Versenyképesek-e a régióban a cégek vezetői?" kutatás során mintegy 1000, a régió országaiban dolgozó külföldi vezetőt és helyi partnereiket négy fontos területen kérdezett meg munkatapasztalatairól. A hat országban (Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia) végzett kutatás az általános üzleti klíma, a vezetési stílus, a piachoz való hozzáállás és az átláthatóság, valamint a vezetési kultúrák témáit vizsgálta. A kutatás
sok tekintetben folytatása a TARGET 2009-es hasonló felmérésének, így az eredmények összehasonlításával fontos változások, trendek megállapítására nyílik lehetőség.

Miközben a megkérdezett külföldiek túlnyomórésze szeret a régióban élni, addig az itteni munkával kapcsolatban már vegyesebbek a benyomások. "Szuper itt élni, de nem mindig leányálom itt dolgozni" - foglalta össze az egyik külföldi vezető. A válaszadók szerint az itt élők általában nyitottak, és a személyes kapcsolatépítés az üzleti élet fontos része. Ez különösen érvényes az ügyfélfókusz esetében, ahol a válaszadók szerint a helyiek gyakran a valóban ügyfél-orientált szemlélet helyett is a személyes kapcsolatteremtést választják. Még az adott vállalaton belül is fontosnak számítanak a személyes viszonyok, ami miatt viszont "az őszinte megbeszéléseket sokszor akadályozza, hogy a megjegyzéseket nem egyszer személyesnek tekintik."

"Az erős ügyfélfókusz hiánya akadályozza, hogy az itt működő cégek még versenyképesebbek legyenek. A helyi vezetők ezt kevésbé tekintik gondnak, a külföldiek nagy része viszont ebből a szempontból régimódinak tartja az itteni cégek többségét." - állítja Klemens Wersonig, a TARGET Executive Search csoport vezérigazgatója. "Ha a bürokrácia csökkentése és a korrupció megszüntetése mellett ezen is változtatni lehetne, akkor a régió cégei új lendületet vehetnének. Újra abba a sebességbe kapcsolhatnának, amit a rendszerváltás, majd az EU-hoz történő csatlakozás kapcsán már elértek, de ami a 2009-es gazdasági válságot követően jobbára leállt." - mondta Klemens Wersonig.

A bürokrácia és a korrupció forró téma maradt a régióban. A lassú és nem egyszer nehezen átlátható döntéshozatal visszafogja a versenyképesség kibontakozását és a vállalatok hatékony működését. A külföldi menedzserek szerint a "helyi vezetők szeretik a már bevált módon intézni a dolgokat" és "a korrupció bevett dolog".

"A kutatás fontos megállapításokat tesz a munka-etikával és a vállalatok működésével kapcsolatban" - mondta Buzády Zoltán, a Közép-Európai Egyetem üzleti karának docense. "Az érzékelhető fejlődés ellenére még ma is kevés a stratégiai módon gondolkodó helyi vállalatvezető. A felelősségvállalás szintje sem üti meg az ideális mértéket, és számos országban probléma a rendszerszerű megközelítés hiánya. A korábbi helyzethez képest viszont a helyi vezetők jobban megbecsülik munkaadójukat, ami részben a megnehezült gazdasági helyzettel is összefügg. Tudományos szempontból is fontosak a kutatás megállapításai, ezért is tervezzük, hogy azokat kutatási, oktatási és szakmai tevékenységünkben is felhasználjuk." - mondta a professzor.

Egy fejvadász számára demográfiai szempontból két dolog érdekes" - mondta Klemens Wersonig. "A 35 év alatti fiatal vezetők nyitottak az új ötletekre, jól képzettek és a nyelvismeretük is megfelelő, ugyanakkor hiányzik a tapasztalatuk és a hosszútávú jövőképük. Az idősebbek ugyanakkor túlságosan ragaszkodnak ahhoz, ahogy a dolgokat korábban is végezték, márpedig ez nem egyszer gátja a fejlődésnek. Másodszor, a kutatás fényében egyáltalán nem igazolódik a a női munkavállalók megbecsülésével kapcsolatban sokszor emlegetett probléma. A női vezetők munkához való hozzáállását és a vállalkozások életében betöltött szerepüket pozitív fényben látják a más országból érkezett vezetők. Vagyis, ha vannak is "női" problémák, ezek alapvetően nem azoknál a cégeknél jelentkeznek, amelyeknél a kutatást végeztük." - mondta a TARGET Executive Search csoport vezérigazgatója.


2009-hez képest a válaszadók elégedettsége összességében csökkent. A 6 ország rangsorában Románia lényegesen előrébb került, Szlovákia pedig hátrébb sorolódott, míg a felmérés nyertesének a legmagasabb átlaggal Lengyelország számít. A külföldi menedzserek szerint Bulgáriát a korrupció, Csehországot a külföldi partnerekkel megjelenő nézetkülönbségek, Magyarországot pedig a fogyasztó-orientáltság hiánya veti vissza.