KUTATÁSOK | Generációs szakadék az online vásárlók körében
Generációs szakadék az online vásárlók körében
2023-07-13 16:44:00Bevezető

Kép: DODO
A 18-26 évesek közel fele szakított meg online vásárlást, mert nem volt elég gyors a kézbesítés.

A fiatalabb vásárlók számára különösen fontos a kiszállítás gyorsasága Magyarországon: a Z-generáció közel fele hagyta már félbe az online rendelés folyamatát a termékek kiválasztását követően, mert a felkínált kézbesítési időt nem találta elég gyorsnak - ez derül ki az aznapi kiszállításra specializálódott, utolsó kilométeres városi logisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO legfrissebb, reprezentatív magyarországi kutatásából*. Míg az X-generáció tagjai (42-58 évesek) az időablakos házhoz szállítási megoldásokat is megfelelőnek találják, addig a Z-generációba tartozók (18-26 évesek) részéről már alapelvárás az aznapi vagy akár 90 perces kiszállítás.

Számottevő eltérés mutatkozik az online rendelések gyakoriságában is a különböző korcsoportok között: a Z-generációba tartozók hetente (10 százalék) és havonta is (59 százalék) többször vásárolnak online, mint az X-generáció tagjai. A gyakoribb házhoz rendelések tükrében nem meglepő, hogy a megkérdezett 18-26 évesek 57 százaléka lenne hajlandó plusz összeget - 1500-2500 forintot - fizetni az aznapi kiszállításért, ami egybecseng azzal, hogy 67 százalékuk a kiszállítás gyorsaságát tartja az egyik legfontosabb tényezőnek az online vásárlás során. Amiben mindkét generáció képviselői megegyeznek, hogy elsősorban az otthonukba vagy a munkahelyükre rendelnek, az online vásárlás gyakoriságban azonban már tapasztalható eltérés.

A kutatásban résztvevő 44-58 évesek 35 százaléka, míg a 18-26 évesek 42 százaléka szakított meg a tavalyi évben olyan online vásárlást, amely során már legalább egy terméket kiválasztott, de a kiszállítási lehetőségek között nem szerepelt elég gyors kézbesítés, továbbá a Z-generáció tagjai közül 10-ből 3-an azért nem vásároltak újra egy webáruházban, mert korábban túl lassúnak érezték a kézbesítést.

Az időablakos házhoz szállítás lehetősége az idősebbek kétharmadának, míg a fiatalabbak több mint felének fontos. Ez jól mutatja, hogy az X-generáció számára fontosabb, hogy a saját időbeosztásához tudja igazítani az online rendelés átvételét. A Z-generáció tagjai ezzel szemben inkább a megrendeléstől számított lehető leggyorsabb, 90 percen belüli vagy aznapi kézbesítést várják el. Minél fiatalabbak a vásárlók, annál gyorsabb házhoz szállítási lehetőségeket keresnek. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy a Z-generáció fele impulzusvásárló, vagyis havonta többször vásárolnak úgy, hogy azt nem tervezték meg előre, szemben az idősebb generáció képviselőivel, akiknek alig több mint negyedére jellemző ez.

Az online vásárlás generációs különbségei a termékkategóriákban és megrendelésük gyakoriságában is érezhetőek. Az élelmiszerek házhoz szállítását inkább a Z-generáció tagjai preferálják 75 százalékkal, akiknek többsége 90 percen belül szeretné kézhez kapni a rendelését. A kutatásból az is kiderül, hogy a fiatalabbak nagyobb részben vásárolnak online ruházati cikkeket és kisállatfelszereléseket, továbbá kétszer olyan gyakran sportfelszereléseket és kozmetikumokat, mint az idősebbek. Bármilyen termékről is legyen szó, a kiszállítás környezetre gyakorolt hatása sem mellékes tényező. Ez főként a fiatalabbak számára fontos, hiszen több mint kétszer annyi Z-generációs számára jelent döntő tényezőt a vásárlás során a környezetbarát kiszállítás, mint az idősebbek körében.

Elmondható tehát, hogy Magyarországon az X-, illetve a Z-generáció is elsősorban otthonra vagy a munkahelyére kéri az online megrendeléseit, de az egyre gyorsabb házhoz szállítási igény elsősorban a 18-26 évesekre jellemző, akik körében a kézbesítés sebessége akár vásárlást befolyásoló tényező is lehet, ahogy az aznapi kiszállításra specializálódott nemzetközi okoslogisztikai vállalat, a DODO felméréséből is jól látszik.

* A kvantitatív kutatást a Behavio Labs piackutató ügynökség végezte egy 1200 fős - magyarországi online vásárlók kor, nem és régió szerinti - reprezentatív mintán, 2023. március 24. és április 11-e között. Az adatfelvétel módszere: online kérdőíves felmérés.