SAJTÓKÖZLEMÉNYEK | Pénzügy | A BASF eredménye enyhén növekedett a második negyedévben


BASF: A BASF eredménye enyhén növekedett a második negyedévben
2015-07-31 22:09 | BASFEnyhe értékesítési volumennövekedés várható, a speciális tételek előtti EBIT szintje várhatóan a 2014-es év szintjén marad.

"2015 második negyedévében vállalatunknak sikerült az értékesítési és bevételi szintjét növelnie annak ellenére, hogy bizonyos piacokon a növekedés lassúbbnak mutatkozott, valamint a nyersanyagárak bizonytalanok voltak. A 2015-ös év első felében vállalatunk bevételei az előző év azonos időszakának szintjén maradtak - az egész éves
várakozásoknak megfelelően" - nyilatkozta Dr. Kurt Bock, a BASF SE igazgatóságának elnöke a félévi sajtókonferencián.

A BASF Csoport értékesítési volumene a 2015-ös év második negyedévében 3%-kal, 19,1 milliárd EUR értékre nőtt az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva. Az értékesítés volumene 2%-kal emelkedett 2014. második negyedévéhez képest. Ez elsősorban az olaj és gáz üzletágban elért értékesítési volumen nagymértékű növekedésének köszönhető. Az olaj árának jelentős csökkenése miatt az árak általában csökkentek, főleg a kemikáliák, valamint az olaj és gáz üzletágban. Minden üzletágban pozitív valutahatások
voltak tapasztalhatók.

A speciális tételek előtti üzemi bevételek (EBIT) 31 millió EUR-val emelkedtek, összesen mintegy 2,0 milliárd EUR értékre, nagyrészt a funkcionális anyagok és megoldások területének megnövekedett hozzájárulása, valamint az egyéb termékek üzletágban
tapasztalható alacsonyabb költségszint miatt. Míg a bevételek csak kis mértékben csökkentek a kemikáliák üzletágában, az egyéb üzletágakban jelentős visszaesést lehetett tapasztalni.

Az EBIT értéke a második negyedévben 106 millió EUR-val, 2 milliárd EUR-ra nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A nettó bevétel 1,3 milliárd EUR-nyi összege megfelel a 2014-es év második negyedéves szintjének. A részvényenkénti hozam értéke 2015. második negyedévében 1,38 milliárd EUR volt, a 2014-es év hasonló időszakának 1,37 milliárd EUR-ós összegével szemben.

2015. első félévében az értékesítés 3%-kal, összesen 39,1 milliárd EUR-ra nőtt 2014. első félévéhez képest, annak ellenére, hogy a Chemicals üzletágában az értékesítés volumene némileg visszaesett. A mintegy 4,1 milliárd EUR-nyi összegével a speciális tételek előtti EBIT értéke megfelelt az előző év első féléves értékének. Az olaj és gáz üzletágban tapasztalható, az olajárhoz kapcsolódó visszaesés a bevételeket csökkentette, míg a
funkcionális anyagok és megoldások, illetve a kemikáliák üzletága nagyobb mértékben járult hozzá a bevételekhez. A növényvédelmi üzletág bevételei az előző év első negyedévének szintjén maradtak; a Performance Products és az egyéb termékek üzletágában a bevételek elmaradtak a 2014-es év hasonló időszakának értékétől.

Az üzemi tevékenységekből származó készpénz 2015. első felében 2,4 milliárd EUR-val, összesen 5,1 milliárd EUR-ra nőtt. "Ezzel majdnem megdupláztuk az előző félév szintjét, ami elsősorban a készletek 1,3 milliárd EUR összegű csökkentésének köszönhető. Az
eredményhez hozzájárultak még a földgáz-kereskedelem és a növényvédelmi üzletág szezonális hatásai, valamint készletgazdálkodásunk további optimalizálása" - nyilatkozta Dr. Hans-Ulrich Engel, a BASF SE pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Kilátások a 2015-ös évre

A 2015-ös év első felében a növekedés elmaradt a vállalatnak a globális gazdaságra, valamint a globális iparra és vegyipari gyártásra vonatkozó előrejelzéseitől. 2015-ben a globális gazdasági környezetre vonatkozó előrejelzések összege így csökkentésre került (zárójelben a korábbi előrejelzési értékek):
 
  • Bruttó hazai termék növekedése: 2,4% (2,8%)
  • Ipari termelés növekedése: 2,9% (3,6%)
  • Vegyi anyagok gyártásának növekedése: 3,8% (4,2%)
  • Átlagos euró/dollár árfolyam: 1,15 USD/EUR (1,20 USD/EUR)
  • Átlagos hordónkénti olajár az évben: 60 USD-ről 70 USD-re (változatlan)


Bock: "A teljes 2015-ös évre jelenleg valamelyest kisebb mértékű növekedést várunk úgy a globális gazdaság, mint a globális ipari és a vegyipari termelés területén, mint hat hónappal ezelőtt. A továbbra is magas szintű kockázatok ellenére fenntartjuk a 2015-ös évre vonatkozó várakozásainkat: a célunk az, hogy jól teljesítsünk, és kis mértékben növeljük az értékesítést ebben a változékony és kihívásokkal teli környezetben. Mindent megteszünk azért, hogy a speciális tételek előtti EBIT szintje megegyezzen az előző évivel."

Üzletágak beszámolója a 2. negyedévben

Az értékesítésből származó bevételek szintje a Chemicals üzletágában 4,0 milliárd EUR volt, ami a 2014-es év második negyedévéhez képest 8%-os csökkenést jelent. Az alacsonyabb nyersanyag-költségek az árak jelentős csökkenését okozták, különösen a Petrochemicals divízióban. Az értékesítés további csökkenését eredményezte az, hogy a BASF eladta részesedését a szingapúri Ellba Eastern Private Ltd.-ből a 2014-es év végén. Az Intermediates divíziójában elért magasabb értékesítési volumen és az összes divízióban tapasztalható pozitív valutahatások ezt valamelyest ellensúlyozták. A speciális tételek előtti EBIT értéke 22 millió EUR-val, 548 millió EUR-ra csökkent, elsősorban az új
gyártóüzemek fokozatos elindításából eredő magasabb fix költségszint és a tervezett üzembezárások nagyobb száma miatt. A 2015-ös év első félévében az értékesítés volumene 10%-kal, 7,8 milliárd EUR-ra csökkent. A speciális tételek előtti EBIT 103 millió EUR-nyi összeggel, 1,3 milliárd EUR-ra nőtt, elsősorban a Petrochemicals divízió megnövekedett hozzájárulásának köszönhetően.

A Performance Products üzletágban az értékesítésből származó bevételek összege 4%-kal, 4,1 milliárd EUR-ra nőtt a pozitív valutahatásoknak köszönhetően. Az értékesítés volumene kis mértékben csökkent; ez elsősorban egy poliizobutén üzem nem tervezett bezárásának, valamint az olajipari vegyi anyagok iránti, az olajárhoz kapcsolódó csökkenő keresletnek köszönhető. A papíripari vegyi anyagok piaci környezete továbbra is kihívásokkal teli maradt.

Mindezeken túl az árakat negatívan befolyásolta az E-vitamin üzletben tapasztalható erős verseny. Elsősorban az új üzemek elindítása, a készletek csökkentése, valamint a negatív
valutahatások vezettek a fix költségek növekedéséhez. Ebben az üzletágban a speciális tételek előtti EBIT így 131 millió EUR-val, 304 millió EUR-ra csökkent. 2015. első felében az értékesítés 4%-kal, 8,1 milliárd EUR-ra emelkedett. A speciális tételek előtti EBIT 43 millió EUR-val, 819 millió EUR-ra csökkent az első hat hónapban - nagyrészt a fix költségek növekedése miatt.

A Functional Materials & Solutions üzletágban az értékesítés volumene 9%-kal meghaladta a 2014-es év második negyedévének szintjét, és elérte a 4,9 milliárd EUR-t. Ebben a növekedésben döntő szerepet játszott a divíziók mindegyikében tapasztalható pozitív
valutahatások. Az értékesítés volumene megegyezett az előző negyedévivel, úgy, hogy az árak kissé csökkentek. Míg az autó- és az építőiparban nőtt az értékesítés volumene, a fémkereskedelemben csökkent. A speciális tételek előtti EBIT értéke 102 millió EUR-val, 458 millió EUR-ra emelkedett, főleg a speciális anyagok divízió teljesítményének köszönhetően. A 2015-ös év első félévében az értékesítés 9%-kal, 9,5 milliárd EUR-ra nőtt. A speciális tételek előtti EBIT értéke 222 millió EUR-val, 889 millió EUR-ra nőtt, elsősorban a speciális anyagok divízió teljesítményének köszönhetően.

A növényvédelmi üzletágban a második negyedévben az értékesítés volumene 1%-kal, 1,7 milliárd EUR-ra nőtt a kihívásokkal teli piaci környezetben. A pozitív valutahatások és a magasabb értékesítési árak kompenzálták az alacsonyabb értékesítési volument. A speciális tételek előtti EBIT ettől függetlenül 68 millió EUR-val csökkent, 365 millió EUR-ra. Ez a mennyiségi csökkenés mellett, az új üzemek elindításából származó fix költségek
növekedéséből fakad. A növényvédelmi üzletágban az első félévben az értékesítés bevételei a 2014-es év első félévéhez viszonyítva 8%-kal, 3,6 milliárd EUR-ra nőttek, annak ellenére, hogy az értékesítés volumene kis mértékben csökkent. A speciális tételek
előtti EBIT összege 939 millió EUR volt, amely így elérte az előző félév szintjét.

Az olaj és gáz üzletágban az értékesítésből származó bevétel a 2014-es év második negyedévéhez képest 15%-kal, 3,7 milliárd EUR-ra nőtt. Ez elsősorban a földgáz-kereskedelem jelentős élénkülésének tudható be. Az olaj ára USA dollár áron számolva
44%-kal csökkent, ami visszafogta az értékesítést. Az olajárak alakulása miatt a speciális tételek előtti EBIT 115 millió EUR-val, 431 millió EUR-ra csökkent. Az előző negyedév bevételei tartalmazták a líbiai tengeri bányászatból származó összeget. A 2015-ös év első felében az értékesítés 16%-kal, 8,7 milliárd EUR-ra nőtt. A speciális tételek előtti EBIT 144 millió EUR-val, 868 millió EUR-ra csökkent. A földgáz-kereskedelemből származó bevételek megnövekedett összege nem tudta teljes mértékben ellentételezni a kutatás és termelés üzleti szektorban tapasztalható visszaesést, amely elsősorban az olajár-csökkenésnek tudható be.

Az egyéb termékek értékesítésből származó 757 millió EUR összegű bevétel a 2014-es év második negyedévéhez képest 11%-os visszaesést mutatott. Ez nagyrészt az alacsonyabb üzem elérhetőség hatása, melyben szerepet játszott az Ellba C.V. üzemkiesése (Moerdijk, Hollandia), a BASF szingapúri Eastern Private Ltd.-ben birtokolt részesedésének eladása okán. A speciális tételek előtti EBIT összege 265 millió EUR-val, mínusz 63 millió EUR-ra nőtt. Ez a javulás különösen a mintegy 170 millió EUR összeget képviselő, hosszú távú ösztönző programra félretett elhatárolások felszabadításának köszönhető, amelyre a második negyedév alacsonyabb részvényára miatt volt szükség. 2014 második negyedévének és 2015 első negyedévének költségvetése olyan kiadásokat tartalmazott, amelyek mögött ezen elhatárolások álltak. Az év első félévében az egyéb termékek üzletágában az értékesítés összege 25%-kal, 1,4 milliárd milliárd EUR-ra csökkent. A speciális tételek előtti EBIT 145 millió EUR-val, mínusz 676 millió EUR-ra süllyedt.TOVÁBBI ANYAGOK EBBŐL A KATEGÓRIÁBÓL-tól   -ig
Internet  |  Légi ipar  |  Gazdasági Jog  |  Karrier  |  Gyógyszeripar  |  Hirdető/márka  |  Ügynökség  |  Kutatás  |  Mobil  |  E-biznisz  |  Kereskedelem  |  Logisztika  |  DM/Promóció  |  Design  |  Rendezvény  |  Felelősség  |  PR  |  Pénzügy  |  Konferencia  |  Kultúra  |  Oktatás  |  Pályázati projekt  |  Üzlet  |  Környezet  |  Támogatás  |  Digitalizáció  |  Energia  |  Technológia  |  Statisztika  |  Építőipar  |  Élelmiszeripar  |  Mezőgazdaság  |  Ingatlan  |  Egyéb  |  Outdoor/indoor  |  Idegenforgalom  |  Szponzoráció  |  Média  |  Járműipar  |  Tőzsde  | 

TÖLTSE FEL!
Küldjön nekünk Ön is sajtóközleményeket, melyeket ellenőrzés után ingyenesen megjelenítünk! A feltöltéshez regisztráció szükséges, ami szintén ingyenes!